Mokka X SUV (2016 )

Teckenförklaring

  • Airbag

  • Gasgenerator

  • Bältessträckare

  • Styrdon

  • Gasdämpare

  • Karosseriförstärkning

  • 12 V Battery

  • Bränsletank

Ansvarsfriskrivning