Grandland X SUV (2017 )

Teckenförklaring

  • Airbag

  • Gasgenerator

  • Bältessträckare

  • SRS styrdon

  • Gastryckdämpare / förspänd fjäder

  • Kaross-förstärkning

  • Lågvolt-batteri

  • Ultra capacitor, low voltage

  • Bränsletank

Ansvarsfriskrivning