Grandland X Hybrid4 SUV (2019 )

Teckenförklaring

 • Airbag

 • Gasgenerator

 • Bältessträckare

 • SRS styrdon

 • Gastryckdämpare / förspänd fjäder

 • Kaross-förstärkning

 • Lågvolt-batteri

 • Bränsletank

 • Högvolt-batteri

 • Högvolt-kabel/-komponent

 • Högvoltfrånskiljarställe

Ansvarsfriskrivning