5-dörrars (2015 )

Teckenförklaring

  • Airbag

  • Gasgenerator

  • Bältessträckare

  • Styrdon

  • Gasdämpare

  • Karosseriförstärkning

  • Batteri

  • Bränsletank

Ansvarsfriskrivning