Ampera (2011 )

Teckenförklaring

 • Airbag

 • Karosseriförstärkning

 • Styrdon

 • Högspänningsbatteri

 • Gasgenerator

 • Voltningsskydd

 • 12-voltsbatteri

 • Högspänningsledning/-komponent

 • Bältessträckare

 • Gasdämpare

 • Bränsletank

 • HV-isolator

Ansvarsfriskrivning