Säkerhetsråd

 1. Tryck på ”P”-knappen och kontrollera att bilen inte rör sig.
 2. Dra knappen till den elektriska parkeringsbromsen uppåt (se pilen) i längre än en sekund.

Lossa parkeringsbromsen: Trampa ner bromspedalen och tryck på knappen (2.).

 • Efter en olycka där bilen slår runt och/eller dess krockkuddar utlöses inaktiveras högspänningssystemet (HV) automatiskt.
 • Högspänningsbatteriet avskiljs elektriskt från drivsystemet.
 • Högspänningsbatteriet är fortfarande elektriskt laddat!
 • Orangefärgade kablar/komponenter är högspänningsdelar.
 • Gulmarkerade komponenter är 12-voltskomponenter.
 • Släck alltid eld med mycket vatten.

Standardmetod: Kupé

OBS! Utför stegen i rätt ordning!

 1. Håll in knappen "Power ON/OFF" tills det "blå ljuset" slocknar.
 2. Om det är möjligt, se till att bilens nyckel befinner sig minst 5 meter från bilen.
 1. Koppla bort minuspolen på 12-voltsbatteriet.
 2. Kontrollera att knappen ”Power ON/OFF” inte är tänd.
 3. Vänta en minut tills krockskyddssystemets styrenhet är avaktiverat.

OBS! Om 12-voltsbatteriet inte kan kopplas från är bilens krockskyddssystem fortfarande aktivt!

Alternativ Metod A: Baksäte

Den manuella servicefrånskiljaren (MSD) är placerad under baksätets mitt.

1/5

2/5


3/5

4/5


5/5

Alternativ Metod B: Motorrum

1/3 Lås upp motorhuven

2/3 Öppna motorhuven

3/3 Skär av kabeln (12 volt) som är märkt med en gul etikett.Alternativ Metod C: Karossens undersida

1/3

2/3

3/3 12 Volt

Högspänningsbatteriets maxspänning:
400 volt
Högspänningsbatteriets vikt:
430 kg
Kylvatten:
10 l

Dekalen med nödlägesinformation finns på dörramen (B-stolpen) på förarsidan.

Efter en eventuell olycka och transport av bilen med bärgningsfordon:

 1. Placera bilen på en utomhusparkering tillräckligt långt bort från andra föremål.
 2. Placera INTE bilen på en brännbar yta
 3. Placera ut avspärrningsband runt bilen
 4. Märk bilen som ett högspänningsfordon
 5. Vid behov måste motorrummet och bilens insida skyddas mot vatten (t.ex. om ett eller flera fönster är trasiga)
 6. Ring OnStar Hotline +800-800-223-34 (se dekalen på B-stolpen)
 7. Rådfråga OnStar om ytterligare hanteringskrav för bilen
 8. Om du har problem att ansluta till OnStar: se nästa sida/hotline-nummer

Obs! QR-koden innehåller en länk till räddningsdatablad för Ampera-e på www.opel-rescuecard.com.