Varnostni napotki

 1. Pritisnite gumb "P", da onemogočite premikanje vozila.
 2. Povlecite navzgor stikalo električne ročne zavore (puščica) za dlje kot eno sekundo.

Popustite ročno zavoro: pritisnite zavorni pedal, nato pritisnite stikalo (2.).

 • Po nesreči s prevračanjem vozila in/ali sprožitvi zračnih blazin se visokonapetostni sistem (VN) samodejno izklopi.
 • Visokonapetostni akumulator se električno loči od pogonskega sistema.
 • Energija v visokonapetostnem akumulatorju se ohrani!
 • Oranžni kabli/komponente so visokonapetostni deli.
 • Rumeno označeni deli so 12-voltne komponente.
 • Če pride do požara, ga pogasite z veliko vode.

Standardni postopek: Notranjost

Pozor: Upoštevajte vrstni red postopka!

 1. Pritisnite gumb „Power ON/OFF“ in ga držite, dokler „modra lučka“ ne ugasne.
 2. Če je mogoče, oddaljite ključ vozila > 5 metrov od vozila.
 1. Odklopite negativni pol ( - ) 12-voltnega akumulatorja.
 2. Vizualna kontrola: gumb „Power ON/OFF“ ne sme biti osvetljen.
 3. Počakajte eno minuto, da se krmilna enota zadrževalnih sistemov zanesljivo izklopi.

Pozor: Če odklop 12-voltnega akumulatorja ni mogoč, so zadrževalni sistemi vozila še vedno aktivni!

Alternativni postopek A: Zadnji sedež

Servisni vtič za odklop (MSD) je nameščen v sredini pod zadnjim sedežem.

1/5

2/5


3/5

4/5


5/5

Alternativni postopek B: Motorni prostor

1/3 odpahnite pokrov motorja

2/3 odprite pokrov motorja

3/3 Prerežite (12-voltni) kabel, ki je označen z rumenim trakcem.Alternativni postopek C: Podvozje

1/3

2/3

3/3 12 V

Največja napetost visokonapetostnega (VN) akumulatorja:
400 voltov
Masa visokonapetostnega (VN) akumulatorja:
430 kg
Hladilna tekočina:
10 l

Nalepka z informacijami za ravnanje v sili je nameščena na okvirju voznikovih vrat (stebriček B).

Po nesreči in prevozu vozila z vozilom vlečne službe:

 1. vozilo odložite na parkirišču na prostem, ki je dovolj oddaljeno od sosednjih objektov
 2. vozilo NE sme biti parkirano na vnetljivi podlagi
 3. okrog vozila napeljite razmejitveni trak
 4. vozilo označite kot VN-vozilo
 5. po potrebi zaščitite motorni prostor in notranjost vozila pred vdorom vode (poškodovana okna)
 6. pokličite klicni center OnStar na številko +800-800-223-34 (nalepka na stebričku B)
 7. posvetujete se s svetovalcem OnStar o nadaljnjem ravnanju z vozilom
 8. če ni mogoče vzpostaviti zveze s svetovalcem OnStar: glejte naslednjo stran/številke klicnih centrov

Opomba: Koda QR vodi do varnostnega lista za reševanje „Ampera-e“ na spletnem mestu www.opel-rescuecard.com.