HydroGen4 (2008 )

Legende

 • Kollisjonspute

 • Karosseriforsterkning

 • Styreenhet

 • Sikkerhetsventil

 • Høyspenningsbatteri

 • Gassgenerator

 • Veltebøyle

 • 12 V batteri

 • Brenselcelle

 • Høyspenningsledning/-komponent

 • Beltestrammer

 • Gasstrykkdemper

 • Gas tank / gas line

 • Utblåsningsretning

 • Høyspennings-/H2-isolator

Ansvarsfraskrivelse