Sikkerhetsråd

 1. Sett på den elektriske parkeringsbremsen

Ved ulykker med kollisjonsputeutløsning deaktiveres høyvoltssystemet (HV) automatisk!

Metode I
Når start-/stoppknappen og 12V-batteriet er tilgjengelig

 1. Trykk på start-/stoppknappen når drivenheten er aktiv (bryteren) lyser blått).
 2. Fjern om mulig bilnøkkelen (>5m fra bilen)
 1. Ta av dekslet for 12V-batteriet i bagasjerommet og koble fra batteriet

Metode II
Når start-/stoppknappen og servicepluggen ikke er tilgjengelig

 1. Lokaliser og åpne siderommet på venstre side i bagasjerommet

 1. Koble fra den markerte kabelen ved hjelp av dobbelsnitt (gul merkelapp for redningsmannskaper)

Metode III
Når bagasjerommet ikke er tilgjengelig

 1. Ta innsatsen i midtarmlenet opp og av
 1. Legg HV-vedlikeholdspluggen fritt
 1. Fjern HV-vedlikeholdspluggen
  1. Trykk på siden
  deretter
  2. Trekk pluggen opp

OBS: Hvis 12V-batteriet ikke kan kobles fra, kan bilens sikkerhetssystem være aktivt!