Sikkerhetsråd

 1. Trykk på «P»-knappen for å hindre at kjøretøyet beveger seg.
 2. Hold oppe bryteren på den elektriske håndbremsen (pilen) i mer enn ett sekund.

Løs parkeringsbremsen: trå inn bremsepedalen og trykk på bryteren (2.).

 • Etter en ulykke der kjøretøyet veltet og/eller kollisjonsputen ble utløst, vil høyspenningssystemet (HV) automatisk være deaktivert.
 • Høyspenningsbatteriet kobles fra elektrisk fra drivsystemet.
 • Energien i høyspenningsbatteriet er fortsatt tilgjengelig!
 • Oransjefargede kabler/komponenter er høyspenningsdeler.
 • Deler som er merket med gult, er 12-volts komponenter.
 • Eventuelle branner skal alltid slukkes med store mengder vann.

Standardmetode: Innvendig

Obs! Følg rekkefølgen!

 1. Trykk og hold inne «Power ON/OFF» til det «blå lyset» slukner.
 2. Legg bort kjøretøynøkkelen > 5 meter fra kjøretøyet hvis mulig.
 1. Koble fra minuspolen (-) på 12-volts batteriet.
 2. Visuell kontroll: knappen «Power ON/OFF» skal være sluknet.
 3. Vent i ett minutt til kontrollenheten for kollisjonssikringssyste mene er trygg.

Obs! Hvis 12-volts batteriet ikke kan kobles fra, vil kollisjonssikringssystemene i kjøretøyet fortsatt være aktive!

Alternativ metode A: Baksete

Den manuelle servicefrakoblingsbryteren (MSD) befinner seg midt på under baksetet.

1/5

2/5


3/5

4/5


5/5

Alternativ metode B: Motorrom

1/3 lås opp panseret

2/3 åpne panseret

3/3 Kutt kabelen (12 volt) som er merket med gul etikett.Alternativ metode C: Kjøretøyets understell

1/3

2/3

3/3 12-volt

Maks spenning i høyspenningsbatteriet (HV):
400 volt
Høyspenningsbatteriets (HV) vekt:
430 kg
Kjølevann:
10 l

Etiketten med nødinformasjon er festet på dørrammen (B-stolpen) på førersiden.

Etter en ulykke og transport av kjøretøyet på lasteplanet til en bergingsbil:

 1. Parker kjøretøyet på en utendørs parkeringsplass med god avstand til andre objekter.
 2. IKKE parker kjøretøyet på brennbart underlag.
 3. Trekk sperrebånd rundt kjøretøyet.
 4. Merk kjøretøyet som HV-kjøretøy.
 5. Beskytt motorrommet og kupeen mot vanninntrenging hvis nødvendig (skader på vinduene).
 6. Ring OnStar-kundestøtten på +800-800-223-34 (etikett på B-stolpen)
 7. Avklar med OnStar hva som skal skje med kjøretøyet videre.
 8. Se neste side / kontaktnumre hvis det er problemer med å koble til OnStar.

Merknad: QR-koden fører til Ampera-e-redningskortet på www.opel-rescuecard.com.