5-dørs (2017 )

Legende

  • Kollisjonspute

  • Gassgenerator

  • Beltestrammer

  • SRS styreapparat

  • Gasstrykkdemping / forhåndsspent fjær

  • Karosseri-forsterkning

  • Lavspenningsbatteri

  • Høyspenningsbatteri

  • Høyspenningskabel/-komponenter

  • Høyspenningsskillepunkt

Ansvarsfraskrivelse