Veiligheidsvoorschriften

 1. Druk op toets "P" en controleer of de auto niet beweegt.
 2. Trek de schakelaar van de elektrische handrem (pijltje) gedurende meer dan één seconde omhoog.

Zet de handrem los: trap het rempedaal in en druk op schakelaar (2.).

 • Na een ongeval met over de kop slaan en/of activeren van airbags wordt het hoogvoltssysteem (HV) automatisch gedeactiveerd.
 • De hoogvoltaccu wordt elektrisch van het aandrijfsysteem losgekoppeld.
 • De hoogvoltaccu bevat nog steeds energie!
 • Oranjekleurige kabels/componenten zijn hoogvoltonderdelen.
 • Geel gemarkeerde onderdelen zijn 12 V-componenten.
 • Blus een brand altijd met ruim water.

Standaardmethode: Interieur

Let op: houd de volgorde aan!

 1. Druk op de toets "Power ON/OFF" totdat het "blauwe lampje" uit is.
 2. Verwijder de autosleutel zo mogelijk > 5 meter van de auto vandaan.
 1. Ontkoppel de minuspool (-) van de 12 V-accu.
 2. Visuele controle: toets "Power ON/ OFF" mag niet meer verlicht zijn.
 3. Wacht één minuut totdat de regeleenheid van de veiligheidssystemen veilig is.

Let op: als de 12 V-accu niet kan worden ontkoppeld, zijn de boordveiligheidssystemen nog steeds actief!

Alternatieve methode A: Achterbank

De handmatige ontkoppeling voor onderhoud (MSD) zit centraal onder de achterbank.

1/5

2/5


3/5

4/5


5/5

Alternatieve methode B: Motorruimte

1/3 ontgrendel de motorkap

2/3 open de motorkap

3/3 Knip de kabel (12 V) met een geel etiket eraan door.Alternatieve methode C: Bodemplaat

1/3

2/3

3/3 12 Volt

Max. spanning van hoogvoltaccu (HV):
400 volt
Gewicht van hoogvoltaccu (HV):
430 kg
Koelwater:
10 l

Het label met de informatie over noodsituaties zit op het portierframe (Bstijl) aan bestuurderskant.

Na een ongeval en vervoer van de auto op een dieplader:

 1. zet de auto op een parkeerplek in de open lucht met voldoende afstand tot andere objecten
 2. zet de auto NIET op een ontvlambare ondergrond
 3. zet de auto rondom met afzettape af
 4. geef op een label op de auto aan dat het een hoogvoltsvoertuig is
 5. bescherm zo nodig de motorruimte en het interieur van de auto tegen binnendringend water (beschadigde ruiten)
 6. bel de OnStar Hotline +800-800-223-34 (label op B-stijl)
 7. overleg met OnStar over hoe verder te werk te gaan met de auto
 8. als u OnStar niet kunt bereiken: zie volgende pagina/hotline-nummers

Let op: De QR-code leidt naar het reddingsgegevensblad Ampera-e op www.opel-rescuecard.com.