Autogāze (LPG - Sašķidrinātā naftas gāze) (2013 )

Skaidrojums

  • Drošības spilvens

  • Pastiprināta virsbūve

  • Apstiprinājums

  • Gāzģenerators

  • Aizsardzība apgāšanās gadījumā

  • Akumulators

  • Drošības jostas spriegotājs

  • Gāzes amortizators

  • Degvielas tvertne

Atpakaļ