Ohutusjuhised

 1. Vajutage nuppu "P", et sõiduk ei hakkaks iseeneseslikult liikuma.
 2. Tõmmake elektrilise seisupiduri lüliti üles (nool) kauemaks kui üks sekund.

Seisupiduri vabastamine: vajutage piduripedaali ja vajutage lülitit (2.).

 • Pärast õnnetusega kaasnenud ümberminekut ja/või turvapadja avanemist lülitatakse kõrgepingesüsteem (HV) automaatselt välja.
 • Kõrgepingeaku eraldatakse veosüsteemist elektriliselt.
 • Kõrgepingeaku energia jääb ikkagi kättesaadavaks!
 • Oranžid kaablid/komponendid on kõrgepingega osad.
 • Kollasega märgitud osad on 12-voldised komponendid.
 • Kustutage tulekahju alati rohke veega.

Tavaline meetod: Salong

Tähelepanu! Pidage järjekorrast kinni!

 1. Vajutage nuppu „Power ON/OFF“ sinise märgutule kustumiseni.
 2. Võimaluse korral viige sõiduki võti sõidukist kaugemale kui 5 meetrit.
 1. Ühendage 12-voldise aku negatiivne poolus ( - ) lahti.
 2. Visuaalne kontrollimine: nuppu „Power ON/OFF“ asuv märgutuli ei tohi põleda.
 3. Oodake üks minut, kuni turvasüsteemide juhtplokk muutub ohutuks.

Tähelepanu! Kui 12-voldist akut ei saa lahti ühendada, siis jäävad sõiduki turvasüsteemid endiselt aktiivseks!

Alternatiivne meetod A: Tagaiste

Käsilülitusega katkestusseade (MSD) asub keskel tagumise istme all.

1/5

2/5


3/5

4/5


5/5

Alternatiivne meetod B: Mootoriruum

1/3 Vabastage mootorikate riivistusest

2/3 Avage mootorikate

3/3 Lõigake läbi kollase sildiga tähistatud kaabel (12 volti).Alternatiivne meetod C: Sõiduki kerealune

1/3

2/3

3/3 12 volti

Kõrgepinge (HV) aku max. pinge:
400 V
Kõrgepinge (HV) aku kaal:
430 kg
Jahutusvesi:
10 l

Silt eriolukorra teabega asub juhi pool ukseraamil (keskpostil).

Pärast sõiduki avariid ja transportimist platvorm-puksiirvedukiga:

 1. viige sõiduk väljas asuvasse parkimiskohta piisavalt kaugele teistest objektidest
 2. ÄRGE pange sõidukit süttivale pinnale
 3. ümbritsege sõiduk eralduslindiga
 4. märgistage sõiduk HV-sõidukina
 5. vajaduse korral kaitske mootoriruumi ja sõiduki sisemust vee sissetungi eest (kahjustatud aknad)
 6. helistage OnStari otseliini numbrile +800-800-223-34 (silt keskpostil)
 7. konsulteerige OnStar, et saada teavet veoki käsitsemise täiendavate nõuete kohta
 8. ühendusprobleemide korral OnStar: vt järgmist lehekülge / otseliini numbreid

Märkus: QR-kood avab Ampera-e remondiandmete lehe veebis aadressiga www.opel-rescuecard.com.