5θυρο (2017 )

Υπόμνημα

  • Αερόσακος

  • Αεριογεννήτρια

  • Προεντατήρας της ζώνης ασφαλείας

  • SRS Ρυθμιστικό όργανο

  • Αποσβεστήρας πίεσης αερίου / προτεταμένο ελατήριο

  • Ενίσχυση καρότσας

  • Μπαταρία χαμηλών βολτ

  • Μπαταρία υψηλών βολτ

  • Καλώδιο / συνιστώσα υψηλών βολτ

  • Σημείο τομής υψηλών βολτ

Πίσω