5-dveře Zemní plyn (CNG) (2017 )

Legenda

  • Airbag

  • Plynový generátor

  • Napnutí pásu

  • Řídicí jednotka SRS

  • Plynový tlumič / předepnutá pružina

  • Zesílení karoserie

  • Nízkonapěťová baterie

  • Palivová nádrž

  • Plynová nádrž

  • Bezpečnostní ventil

Zpět