5-dveře (2017 )Legenda

  • Airbag

  • Plynový generátor

  • Napnutí pásu

  • Řídicí jednotka SRS

  • Plynový tlumič / předepnutá pružina

  • Zesílení karoserie

  • Nízkonapěťová baterie

  • Vysokonapěťová baterie

  • Vysokonapěťové kabely / komponenty

  • Odpojovač vysokonapěťové baterie

Zpět