Инструкции за безопасност

 1. Натиснете бутона "P", уверете се, че автомобилът не се движи.
 2. Издърпайте превключвателя на електрическата ръчна спирачка (стрелка) за повече от една секунда.

Освободете ръчната спирачка: Натиснете спирачния педал и натиснете превключвателя (2.).

 • След произшествие с преобръщане и/или разгръщане на въздушните възглавници, системата за високо напрежение (HV) се деактивира автоматично.
 • Акумулаторът за високо напрежение се отделя електрически от задвижващата система.
 • Енергията в акумулатора за високо напрежение все още е активна!
 • Оранжевите кабели/компоненти са части под високо напрежение.
 • Частите, маркирани в жълто, са компоненти с напрежение 12 волта.
 • Винаги гасете огън с много вода.

Стандартен метод: Отвътре

Внимание: Следвайте последователността!

 1. Натиснете бутона "Power ON/OFF", докато "синият индикатор" не свети.
 2. Ако е възможно, извадете ключа на автомобила > 5 метра от автомобила.
 1. Разкачете отрицателния полюс (-) на 12-волтовия акумулатор.
 2. Визуална проверка: Бутонът "Power ON/OFF" трябва да бъде осветен.
 3. Изчакайте една минута, докато блокът за управление на системата за пасивна.

Внимание: Ако 12-волтовият акумулатор не може да се разкачи, системите за пасивна безопасност на автомобила са все още активни!

Алтернативен метод А: Задна седалка

Прекъсвачът за ръчно сервизно обслужване (MSD) се намира в средата под задната седалка.

1/5

2/5


3/5

4/5


5/5

Алтернативен метод Б: Двигателно отделение

1/3 отключете капака на двигателя

2/3 отворете капака на двигателя

3/3 Прекъснете кабела (12 волта), който е обозначен с жълт етикет.Алтернативен метод C: Долна част на автомобила

1/3

2/3

3/3 12 волта

Макс. напрежение на акумулатора за високо напрежение (HV):
400 волта
Тегло на акумулатора за високо напрежение (HV):
430 кг
Охлаждаща вода:
10 л

Етикетът с аварийната информация се намира на рамката на вратата (средна колона) на страната на водача.

След произшествие и транспортиране на автомобила върху теглещ камион с плоска платформа (репатрак):

 1. оставете автомобила на паркинг на открито, достатъчно далеч от други предмети.
 2. НЕ оставяйте автомобила върху запалима повърхност
 3. обградете автомобила с ограничителна лента
 4. маркирайте автомобила като автомобил под високо напрежение (HV)
 5. ако е необходимо, защитете двигателния отсек и салона на автомобила срещу проникване на вода (повредени прозорци)
 6. обадете се на пряката телефонна линия на OnStar +800-800-223-34 (етикет на средната колона)
 7. консултирайте се с OnStar относно по-нататъшните изисквания за работа с автомобил
 8. при проблеми със свързване с OnStar: вижте на следващата страница/номера на пряка телефонна линия

Забележка: QR кодът води до списък с критични данни за "Ampera-e" на www.opel-rescuecard.com.